Kun to timar fra sørlandskysten

SMÅVILTJAKT I BROKKE

- Brokke Aktivitet AS formidlar småviltjakt og jaktopplevingar i Brokke.

Småviltjakt i Brokke hausten 2021

 

Brokke Aktivitet AS har inngått avtalar med grunneigarar i Brokke og Berg som gjer det mogleg for oss å leige ut småviltjakt i perioden 2021-2024.

Jaktterreng i Brokke Her er meny for terrengprofil og utskrift. Og under «Kartlag» kan du skru av og på dei aktuelle jaktfelta.

PDF over jaktterrenga: Brokke og Berg fellesbeite 2021, Brokke jaktfelt vest 2021 og Brokke jaktfelt aust 2021

Ta kontakt på e-post for å få tilsendt KML-filer for bruk i td google maps eller gps.

Nytt i år er at me tar tar i bruk inatur.no som salgskanal for dagskort. Periodekort/halvukeskort for september blir solgt via skjema nedanfor som tidlegare.

Jaktkortsalet er moderat og me held fram med «bag-limit» på 2 fugl (rype / orrfugl) pr jeger pr dag. Me gjer merksam på at jakt på storfugl (tiur/røy) ikkje er tillat i våre terreng. Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.

Jaktrapport med tal på sett og felt vilt skal sendast på e-post uoppfordra og snarleg etter jakt.

Bruk skjema nedanfor for bestilling av jakt. Vel jaktfelt og periode! Faktura blir sendt til oppgitt e-post.

Oversikt over periodekort vert lagt ut i slutten av april. Bestillingar gjort innan 3.mai kl 10.00 vil bli fordelt i løpet av dagen. Deretter er det førstemann til mølla. Skitt jakt!

Jaktperiode 2020/2021.    Brokke Jaktfelt Vest Brokke og Berg Fellesbeite Pris pr kort
10.-12.sep. UTSELD UTSELD 3.900,-
13.-16.sep. UTSELD 1 kort 3.700,-
17.-19.sep. UTSELD UTSELD 3.700,-
20.-23.sep. 4 kort  2 kort 3.500,-
24.-26.sep UTSELD UTSELD 3.500,-
27.-30.sep. 5 kort 4 kort 3.500,-

 

 

 

  Velg periode

  Jaktområde

  Namn

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Fødselsnummer

  E-post

  Gjenta e-post

  Telefon

  Betalt jegeravgift

  Jegernummer

  Brokke Aktivitet AS
  Tor Brokke
  E-post: tor@brokke.com
  Telefon: 98632477