Kun to timar fra sørlandskysten

KLATRE

- i mange år har Valle i Setesdal vært eit ynda klatreparadis.

Brokke - fjellklatrerens eldorado

Klatre

I mange år har Valle i Setesdal vært eit ynda klatreparadis.

Mange turistar let seg fenglse av synet over dei majestetiske fjella, men ikkje alle tør å våge seg opp. Er du ute etter det ultimate klatreeventyret, finst det mange klatrerutar for store og små, nybyrjarar og dei meir erfarne, i Setesdal.

All informasjon om klatring er hentet frå klatreføreren Setesdal- klatre i SørNorge.
Web: www.kletternimnorwegen.de

Løefjellet er klatretoppen i Setesdal.

Høgdepunktet- Løefjell i Brokke! Dette er eit av de få verkelege klatrefjella i Setesdal. “Sørveggen” er ein av dei mest imponerende svaklatreveggane i Noreg! Nede startar det mjukt frå skogkanten, og så vert det brattare over hylla og veldig bratt mot toppen der ein møter på blåbærlyng. Fjellet er perfekt, med mange kvartsvener!

Veggen er inndelt i:

H1: Løefjell West- 

H1:1- Skole- overraskande gode ruter og ikkje berre svaklatring. Store strukturar i granitt og mange varierte ruter.Totalt 25 ruter.

H1:2- Brokkestøylen- dei første taulengda med svaklatring i sektor 8, Sunny Times er førsteklasses.Utruleg god klatring som set litt høgare  krav enn i nabosektorene.Totalt 17 ruter

H1:3- Soccer- denne sektoren ligg til høgre for H1.2 Brokkestøylen. Lettare ruter( 25 ), meget godt egna for nybyrjarar og born.

H1:4: Goldgraber- starter til høgre for H1:3, rute 17 “Fjørtoft”, heilt fantastiske ruter. 4 ruter.

 

H2: Bigwall

H- Bigwall: dette er det eigentlege Bigwallområdet i Løefjell og er vanskeleg å oversjå! Totalt 10 ruter, inkl “East of easy”,

H2.1- Big Wall Sport- ein ny sektor innen H2 med flotte ruter på kvartsvener og perfekt fjell.Totalt 14 ruter.

 

H3: Plaisir

H3: Plaisir- sektorer i sørøstdelen av Løefjell,dei mest populære klatrerutene i Setesdal. Veggen er jamn og bratt,mange av dei beste “plasir” rutene. I den høgre delen, finn du ruter med 8 taulengder. Foten av veggen er nesten plan, her er mange veldig godt boltede barneruter som og foreldra sett stor pris på å klatre i…

H 3:1- Birthday- 5 ruter som utfordrar alle klatreferdigheter.

H 3:2- Book- 13 spanande, krevjande og varierte ruter.

H 3:3 Color- Denne sektoren er dominert av eit stort flak i ca 100 meters høyde.- 8 ruter.

H 3:4 Paradise- inneheld ei av dei beste enkeltlengde 6 ruter i Setesdal(Rockwaves). Totalt 11 ruter.

H 3.5 Fix- 11 ruter

H 3:6 Picnic- 13 ruter

H 3:7 Star- frå gode ruter for nybyrjaren ( Come back) til super klatring rett opp kvartsvenen( Idrett), totalt 9 ruter.

H 3: 8 Kaiser- er ruter som ligg i eit område der det gjekk eit stort ras i 2003/2004. Ingen av boltane er øydelagt, men vi oppmodar til å utvise stor aktsemd.Det kan vere lause steinar særleg over ruten 11 Muffel. Totalt 12 ruter.

H 3: 9 Bison er brun og difor har denne delen fått dette navnet. Klatrerutene her er godt bolta lengre ruter, ruter for born og nybyrjaren som vil utvikle seg. Totalt 12 ruter.

H 3:10 Open- denne sektoren inneholder alle ruter til høyre og starter over skogen ved H3:9 11 Trylledrikk.Totalt 4 ruter.

Klatrefører:

Setesdal- klatring i SørNorge får du kjøpt hos lokale forhandlere.

Parkering og overnatting:

Klatring i Brokke på Tripadvisor.