Kun to timar fra sørlandskysten

Valle Kommune for alle

Valle Kommune

Valle Kommune ligger i Aust Agder fylke og grenser mot kommunene Bygland (sør), Bykle (nord), Tokke og Fyresdal (øst) og Sirdal (vest). Nåverende kommune ble til 1 januar 1962 etter sammenslåing av Valle og Hylestad. Gjennom Setesdal og Valle Kommune renner elva Otra som ender sitt utløp i Kristiansand. I den vestlige delen av Valle Kommune ligger Setesdal Vesthei med sitt flotte turområde og DNT Sør sitt løypenett.

Kommunevåpenet:

Kommunevåpenet i Valle kommune ble godkjent ved Kongeleg resolusjon den 11.5.1984. Det er  tegnet av valldølen Daniel Rike.

Andreaskorsene er vanlige motiv i all heraldikk og også brukt i Setesdalskufta. For Valle kommune sin del er inspirasjonen hentet frå gammel kirkedekor.

Hylestad Stavkirke med de kjente Hylestadportalene stod i bygda.

Kultur:

Valle Kommune er en aktiv kulturkommune som årlig deler ut kulturprisen og arrangerer Kulturuke. Valle Kommune har og en sterk kulturskole med at bredt tilbud til alle barn og unge.

Dialekt:

Setesdalsdialekten kan for mange være vanskelig å forstå men er en av våre største kulturskatter. Setesdalsdialekten har sin egen nettside med lydfiler, ordforklaringer og grammatikk. http://www.vallemal.no

Sølvarbeid:

Sølvsmedhandverk er et gammel håndverkstradisjon som fremedeles står sterkt i Setesdal og Valle Kommune. Det produseres sølv til ulike bunader og sølvsmedene har kunder i inn – og ut land.

Setesdal Videregående skole avd Valle har egen sølvsmedlinje og flere av skolen sine elever har gjort det skarpt i designkonkurranser.

Folkemusikk:

Stev og kveding har tradisjoner i Valle, og i nyere tid er disse videreført bl.a. av Kirsten Bråthen Berg, men flere unge kommer etter. Kim Andre Rysstad er i den senere tid blitt en profilert musiker fra Valle.

Munnharpe er et viktig instrument i tradisjonen fra Valle, som har svært dyktige utøvere i Bjørgulv Straume og Sigurd Brokke.  Felespilltradisjonene føres videre, bl.a. av Gunnar Stubseid og Hallvard T Bjørgum.

Folkedrakt:

Drakttradisjonen knyttet til Setesdal har også sitt kjerneområde i Valle kommune. Setesdalsdrakten er en tradisjon som har gått direkte fra folkedrakt til bunad, og det betyr at det finnes god dokumentasjon av denne draktskikken.

Vannkraft:

Valle Kommune har vannkraft som en viktig inntektskilde. Utbygginga av kraftverk i Valle startet på 60-tallet. Otra Kraft, som holder til ved Brokke Kraftstasjon på Nomeland, driver flere kraftstasjoner i Setesdal. Det første kraftverket småkraftverkselskapet Småkraft bygget, var Bjørgum Kraftverk.

Barnehage og skole:

Valle Kommune har to barneskoler, en i Valle og en på Rysstad i tillegg til ungdomskole i Valle. Det er to barnehager, en ved siden av hver barneskole i Valle og på Rysstad.

Lokalavis:

Setesdølen er Valle Kommune og Setesdalen sin lokalavis, i tillegg gir Valle Kommune ut Bygdenytt hver mnd. Den ligger ute på alle butikker i Valle og Rysstad. Her annonseres lokale tilstalninger, kino og annet.