Kun to timar fra sørlandskysten

UVEDALSFJELL

- ein flott tur som er fin å ta med familien

Turen starter ved Brokkestøylen og går langs ljosløypa inn til bru nr 2. Stien svingar til høgre og over ei gamal bru, følgjer så grusstien/ traktorvegen ca 100 m vidare til høgre. Følg skiltet til uvedalsfjellet innover langsmed Uvedalsbekken og oppover myrdragene til toppen av Uvedalsfjellet.

Lengde: 5- 7 km rundtur. Tidsbruk: 1 time. Merking: Blå