Kun to timar fra sørlandskysten

LØEFJØDD/LØEFJELL

- 930 m.o.h

Turen er ein fin familietur og born fra 5 år kan greie å gå her berre ein tar ida til hjelp. Turen kan gjerast som ein topptur med retur samme veg, eller ein kan gå ned på austsida av Løefjødd. Rundturen har ei bratt nedstigning og er ikkje merka.

For klatreentusiastar finst det over 240 klatreruter å velge mellom i veggen til toppen og ein Via Ferrata som er familievennleg.

Våren 2020 vart stien lagt om litt og det er også lagt klopper på dekker av stien. Dette er gjort for å få meir utsikt på veg opp og for å spare naturen for slitasje.

Lengde: 5 km rundtur. Tidsbruk: 1 time. Merking: Blå