Kun to timar fra sørlandskysten

LYSLØYPA

- ein fin tur i nærområdet

Lysløypa er ei småkupert løype til bruk sommar og vinter, til trening og til gåturar med små born. Innerst i lysløypa finn du ein gapahuk med bålplass til hyggelege kvilestunder og leik. Starten er ved Brokkestøylen og du følger grusvegen heile vegen rundt til du er attende på Brokkestøylen.

Innerst er det en gapahuk som er eit fint mål, kor ein kan nyte niste.