Kun to timar fra sørlandskysten

TROLLSKOGEN

Denne løypa ligger rett før Valle sentrum. Ta av fra RV9 opp mot Tveitetunet og fortsett heilt opp til Brottveit. Denne kan du kjøre opp så mange ganger du vil!

På denne stien finn du litt av alt, barnålsti, jord, kratt, stein og hjemmesnekra bru. Altså noe for enhver! Et parti kan bli veldig bløtt når det har regnet.

I 2018 ble det gjort litt jobb på stien i form av noen hopp og doseringer.

Ein veldig gøy sti!

Sjekk stien på trailguide.net