Kun to timar fra sørlandskysten

NED FRÅ ØYDETJØRN

Startpunktet til denne stien er hyttevegen på Hovet på Rysstad. Ein kan trille opp eller sykle omvegen rundt. Når ein kjem til nedre del av Øydetjørn må ein take av vegen før det og gå til SørVest enden vei ei myr for å finne starten på stien, Det er også muleg å køyre bil opp og ein betalar bompenger.

Dette er ein sti med varierande utfordringar. Nokre litt kejdelege områder med våte partier, men så er det også ein del flotte flytpartier.

Sjekk stien på trailguide.net