Kun to timar fra sørlandskysten

LYNGFRES HOVET

Dette er storebroeren til Tiurleik. Starten er ganske teknisk og vanskeleg, men ein får meir flyt etterkvart.

Det er sti med lyng og blåbær, og med kloppar over nokre av dei våtaste partiane.