Kun to timar fra sørlandskysten

KULTUR VIA RYGNESTADTUNET

Dette er ein open og flott sti, men det kan være noko høgt gras fleire plasser.

Stien er ca 40% flyt, 30% steinete og 30% våt før kryssinga av fylkesvegen.

Etter å ha passert fylkesvegen er det eit par grinder du passerer, vær obs her, for det er på flotte flytstrekninger og farten kan være stor.. Husk å lukke igjen porten etter deg.

Her er muligheit for å stoppe innom Rygnestadtunet for å få med seg litt kultur på vegen.

Herifra kan du køyre Rygnestad runden som eit alternativ til asfaltvegen ned igjen.

Her bør ein ha to bilar, ein nede ved FLateland og ein oppe på startpunktet ved fylkesveg 45.

Sjekk stien på trailguide.net