Kun to timar fra sørlandskysten

FLATELAND 2

Navnet seier det meste, men det er ein flott flat sti familien kan nyte saman. Perfekt for nybyrjarar.

Stien heng også saman med Flateland 1 og er nesten endå meir strøken og oversikteleg.

Flateland Camping ved riksveg 9 rett utanfor Valle sentrum kan være et startpunkt, eller du kan parkere på Flateland, venstre siden ved krysset opp til Rygnestad tunet.

Sjekk stien på trailguide.net