Kun to timar fra sørlandskysten

EVENTRYRIKET GLOPPEFOSS

Denne stien går på ein gammal traktor veg som er fin og brei. Her er det god flyt heile vegen, kun avbrutt av forsering av ein stor bekk, men her er bru så det går greit.

Dei siste 700 meterene er det eit reint eventyr på barnålsti, og i utgangspunktet er det her du vil sykle, men du får ein lengre tur ved å ta heile.

VÆR obs på turgåere!

 

Sjekk stien på trailguide.net