Rysstad Laftebygg AS

T: 913 81 490 / 917 21 365
W: www.rysstad-laftebygg.no

Verksemda for deg som vil ha norske laftehytter frå Setesdal med rot i norsk handverkstradisjon. Vi har lafta tømmerhytter og -hus sidan 1976. Frå 2014 eig og driv me Valle Modellverksted. Der produserer me mellom anna badestamper, anneks, gapahuk, scootersleden og modeller.