Kun to timar fra sørlandskysten

Odde Sagbruk Avdeling Valle

T: 379 37777 / 90 05 72 60
W: www.facebook.com

Odde Sagbruk har oppretta ei avdeling i Valle. Her finn du det meste av byggevarer, anten det er til eigne småprosjekt eller store byggeprosjekter. Dei kjøyrer også ut varer med eigen lastebil!

Oddesagbruk er kjedemedlem i ByggTorget.

Dei forhandler:

 • Trelast og byggevarer
 • Hus, hytter og garasjer
 • Lås og beslag
 • Parkett og laminat
 • Verktøy og redskaper
 • Vinduer og dører
 • Paneler og listverk
 • Ovn og varme
 • Belegningsstein og heller
 • Festemidler og beslag
 • Takstoler
 • Takplater stål og aluminium
 • Maling