Nomeland Anlegg AS

T: 37 93 60 00
W: www.nomeland.no

Saavi Nomeland etablera selskapet i 1960. Frå starten har firmaet vokse til ein av dei største entreprenørane på Sørlandet. I 2010 feira vi 50 års jubileum. Nomeland Anlegg AS er eit allsidigt entreprenørfirma som held til på Rysstad i Valle kommune. Vi arbeider hovedsaklig i Agder og Telemark og har sidan starten arbeid med feltutbygging, grunnarbeid, vegbygging, VA-anlegg, idrettsanlegg, småkraftverk, transport, spesialtransport, pukkverksdrift, prosjektering og ferdigbetong. Vi har i dag ca. 40 dyktige medarbeidarar. Nomeland Anlegg har også den daglege driften av Brokke Vatn og avlaup.