Kun to timar fra sørlandskysten

Kjellemo Bygg AS

T: 90910292
W: www.norgeshus.no

Norgeshus Kjellemo Bygg AS er ein komplett leverandør som bygger hus, leiligheiter, hytter, fritidsbustader, næringsbygg og offentlege bygg. I tillegg utfører deira forhandlarar oppdrag innan rehabilitering, tilbygg og oppussing. Norgeshus dekkjer heile spekteret av oppgåver innan bustadbygging – frå regulering og arkitekturprosjektering til søknadshåndtering og ferdigstillelse.

Norgeshus Kjellemo Bygg har satt opp fleire hytter i Brokke, her har du sjansen til å påvirke mykje og skape din drømmehytte!

Dei bygger det DU vil ha!

Ta kontakt for ein hyggjeleg hytteprat!