Kun to timar fra sørlandskysten

Eiken Hytter AS

T: 38349650
W: www.eikenhytter.no

Eiken Hytter leverer solide norske kvalitetsbygg over heile landet direkte frå eigen produksjon. Bygget tilpasses dine ønskjer og behov, samt til dykkar tomt, anten det er ved sjøen eller på fjellet. Kvalitet, kraftige dimensjonar, norske produkt, komfort, praktiske løysninger, og godt utnytta areal blir satt i høysetet. Omtegninger og justeringer gjør dei sjølvsagt uten tillegg i prisen. Det er lagt stor vekt på eksteriør for trivsel og tilpasning til omgjevnadene.

Eiken Hytter AS leverer iht. dykkar ønskje som f.eks: komplett byggesett, utvendig byggesett eller ferdig oppsatt bygg. Tegningssett, fundamentplan, detaljteikninger tilhøyrer leveransen. Transport går føre seg med moderne kranbilar og trailere.

De er velkomne til å ta kontakt for ytterlegare informasjon!