Eiken Hytter

T: 38349650
W: www.eikenhytter.no

Eiken Hytter leverer solide norske kvalitetsbygg over heile landet direkte frå eigen produksjon. Bygget tilpasses dine ynskjer og behov og til dykkar tomt, anten det er ved sjøen eller på fjellet. Kvalitet, kraftige dimensjonar, norske produkt, komfort, praktiske løysninger, og godt utnytta areal blir satt i høysetet. Omtegninger og justeringer gjør dei sjølvsagt uten tillegg i prisen. Det er lagt stor vekt på eksteriør for trivsel og tilpasning til omgjevnadene.

Eiken hus og hytter leveres iht. dykkar ynskje som f.eks: komplett byggesett, utvendig byggesett, ferdig oppsatt bygg. Tegningssett, fundamentplan, detaljteikninger tilhøyrer leveransen. Transport går føre seg med moderne kranbilar og trailere.

Du er velkommen til å ta kontakt for ytterlegare informasjon!