Kun to timar fra sørlandskysten

Eikås Hytter og Hus AS

T: 38349500
W: eikas.no

Eikås Hytter og Hus har tilpassa seg eit marked i endring og produserer hytter kunden vil ha. Dei leverer både hytter og hus i reisverkkonstruksjon av høgaste kvalitet, tilpassa kundens behov. Ønsket om høg komfort er elegant kombinera med norsk byggeskikk. Dei har ein lang serie med attraktive hytter som er meget etterspurte i markedet.

Eikås Hytter og Hus ønskjer å bidra i alle faser i byggeprosessen. Frå etterspurnad, i salgsprosessen og vidare under byggefasen. Dei legg vekt på å vere eit oppegåande firma med god økonomi som kan stå inne for garantiforpliktelser, dette gir deg som kunde ein tryggheit.

Eikås produserer og leverer komplette byggesett. Konstruksjonen vert vanlegvis utført av dyktige lokale handverkarane.

Ta kontakt med Eikås, dei kan gjere draumen din verkeleg.