Eikås Hytter og Hus AS

T: 38349500
W: eikas.no

Eikås Hytter og Hus har tilpassa seg eit marked i endring og produserer hytter kunden vil ha. De leverer både hytter og hus i reisverkkonstruksjon av høgaste kvalitet, tilpassa kundens behov. Ønsket om høg komfort er elegant kombinera med norsk byggeskikk.

Eikås er med deg gjennom heile prosessen frå førespurnad til ferdig bygg med gode garantiar.

Eikås produserer og leverer komplette byggesett. Konstruksjonen vert vanlegvis utført av dyktige lokale handverkarane.

Ta kontakt med Eikås, dei kan gjere draumen din verkeleg.