Kun to timar fra sørlandskysten

KVISLETOPPEN HYTTELANDSBY AS

- Her kan du nå bestille nøkkelferdig moderne hytte med store vindaugsflater, fri sikt og optimal beliggenheit for både topptur og skiopplevingar for heile familien

Kvisletoppen hyttelandsby AS står for eit av dei nye hyttefelta i Brokke, som ligg på Kvisletoppen, med alpinbakken som næraste nabo. Her kan du nå bestille nøkkelferdig moderne hytte med store vindaugsflater, fri sikt og optimal beliggenheit for både topptur og skiopplevingar for heile familien!

Dei flotte hyttene kan seljast nøkkelferdige, men kan og seljast i halvfabrikat.
Det er to hyttemodellar å velje mellom, som skil i storleik.

Den største modellen, Olivia’s hytte, har eit golvarealet på heile 80 kvm og loft med skråtak.

Olivias’ lille hytte er ei ny og rimelegare modell på omlag 50 kvm, med det same særpreget som den store hytta, men med sovehems.

Sjå prospektet her: Kvisletoppen-prospekt-Jan_2020_web-2

Sjå hyttefelt her! 

Kvisletoppen Hyttelandsby AS
Arne Eftestøl, Salgsansvarlig
E-post: arne@kvisletoppen.no
Nettside: brokke.com
Telefon: 47260679