Kun to timar fra sørlandskysten

DNB Eiendom AS

T: 96886900
W: www.dnbeiendom.no

DNB Eiendom as er eit eigedomsmeglerselskap som eies av DNB ASA, Norges største finanskonsern. DNB Eiendom tilbyr tenester innan salg av nye og brukte bustader og fritidseigedomar. Selskapet er størst på prosjektmegling i Norge og tilbyr også andre tenester i samband med omsetnad av fast eigedom.

DNB Eiendom har salg av hyttetomter i dei nye felta Kvisletoppen Aust og Løefjødd Vest!
Her kan du sikre deg noken av dei mest populære tomtene med ski in -ski out, langrennsløyper inntil hytteveggen, fantastiske bademoglegheiter i nærleiken og ikkje minst naturopplevingar heile året i nærområdet.

Kontakt Tommy på 415 05 123 eller Eivind på 968 86 900 for en hyggjeleg prat!

Kvisletoppen Aust:

 

Løefjødd Vest: