Coop Marked Valle

T: 37937102
W: www.facebook.com

Coop Marked Valle – Eit naturleg knutepunkt i Valle!

Butikken som er lokalisert i Valle i Øvre Setesdal er en lokal matvarebutikk hvor man finner det aller meste man har behov for, enten man er lokal innbygger, forbifarende turist eller hyttebeboer i Setesdal.

Åpningstider mandag-fredag 8.30-20.00, lørdag 09.00-18.00