Kun to timar fra sørlandskysten

COOP PRIX VALLE

- eit naturleg knutepunkt i Valle!

I 2018 var det bygd ein heilt ny flott butikk ved Riksveg 9.

Butikken som er lokalisert i Valle i Øvre Setesdal er ein lokal matvarebutikk der ein finn det aller meste ein har behov for, anten du er lokal innbyggjar, forbifarande turist eller hyttebeboar i Setesdal.

 

Åpningstider måndag- fredag 8.00-21.00, laurdag 08.00-21.00

Coop Prix Valle