Coop Prix Valle

T: 37937102
W: www.facebook.com

Coop Prix Valle – Eit naturleg knutepunkt i Valle!

 

I 2018 var det bygd ein heilt ny flott butikk ved Riksveg 9.

Butikken som er lokalisert i Valle i Øvre Setesdal er ein lokal matvarebutikk der ein finn det aller meste ein har behov for, anten du er lokal innbyggjar, forbifarande turist eller hyttebeboar i Setesdal.

 

Åpningstider måndag- fredag 8.30-20.00, laurdag 09.00-18.00