Coop Marked Valle

T: 37937102
W: www.facebook.com

Coop Marked Valle – Eit naturleg knutepunkt i Valle!

Butikken som er lokalisert i Valle i Øvre Setesdal er ein lokal matvarebutikk der ein finn det aller meste ein har behov for, anten du er lokal innbyggjar, forbifarande turist eller hyttebeboar i Setesdal.

Coop Marked Valle vann sin klasse i lokalmatkonkurransen til Spesialgrossisten, då salet av lokal mat auka med 44% i 2017!👏
Dette takke vere trufaste kundar!

Åpningstider måndag- fredag 8.30-20.00, laurdag 09.00-18.00