Brokke Eigedom AS

T: 91331639
W: www.brokke.com

Grunneigarar for blandt anna hytteområdene Furestøyl, Furustøyl Aust, Løefjødd og Sitåsen.

Tomtene i Furestøyl og Løefjell er no utsolg, nytt felt kjem snart i Furustøyl Aust.
Fortsatt ledige tomtar i Sitåsen feltet.

Brokke Eigedom har i tillegg mange ledige næringstomter som er ferdig regulert.