Kun to timar fra sørlandskysten

NÆRINGSTOMTER

- det er regulert inn over 35 000 kvm med næringsareal i sentrum

Det er ferdig regulera til 35 000 kvm med næringsareal i sentrum av Brokke.

Tomtene er regulert til næring og leilegheiter.

Ta gjerne kontakt!

Brokke Eigedom AS
Svenn Magne Brokke
E-post: svenn@brokke.com
Telefon: 91331639