Kun to timar fra sørlandskysten

I Brokke finn du Brokkestøylen, som har ope sommarvekene og servarar lokal mat!

Rysstad Sentrum som er kun fem minutter køyretur fra Brokke, har ein flott matvarebutikk, eit hotell med ein flott Resturant og ein liten sølvsmie/butikk med interiør og smykker. Her er også fleire snøskoterbutikkar og ein bensinstasjon, samt ladestasjon for el-bilar.

I Valle sentrum som er 15 minutter unna er der enn fleire moglegheiter. Der finn du ein flott sportsbutikk, saman med bensinstasjon, to matvarebutikker, ein kafe med litt interiør og Hasla, ein lokal smykkeprosdusent som er kjent i Noreg. Dei har også mykje fint interiør. Her finn du også ein stor og flott byggevareforretning, Odde sagbruk som har det aller meste til bygging og anna!