Kun to timar fra sørlandskysten

24.03.18 kl. 13.00

Visning av Kvisletoppen Hyttepark og Brokke Panorama

Endeleg kan du få sjå KVisletoppen Hyttelandsby og Brokke Panorama.

Laurdag 24.mars palmelaurdag blir det først visning av Brokke Panorama hyttefelt kl. 13.00 og kl. 14.00 er det visning av Kvisletoppen hyttelandsby!