Kun to timar fra sørlandskysten

17.04.19 kl. 12.00

Valle Kommune inviterar!

Valle kommune ynskjer alle hyttebuarar.i Valle velkomne til informasjons. og innspelmøte i Sæbyggjen bibliotek i Valle.

Frå kommunen kjem Ordførar Steinar Kyrvestad, Rådmann Aud Sunniva Fuhr og leier kultur og fritid Torunn Charlott Nyberg. I tillegg kjem også Olav Neset frå Setesdal Brannvesen, Karl Sigurd Fredriksen frå Bjørnevatn løypevalg og Merete Austad frå Brokke AS.

 

Alle er hjarteleg velkomne!