Kun to timar fra sørlandskysten

20.07.18 kl. 11.00 - 17.00

Sumarutstilling 2018

Systog Dale byr på ei sumarutsilling med interessante kunstnarar frå 20.juli til 5. august!

Fra 21. juli til 5. august vert det ope på Systog Dale kvar dag frå kl. 11.00- 17.00.

Her har du moglegheit til å sjå kunst frå både nasjonale og internasjonale profilerte kunstnarar.

På Systog Dale finn du galleri, eit lite butikkutsalg og kafe!

Verdt å ta turen!

 

Systog Dale ber i dag på mange vis essensen av Setesdals identitet, slik den har vorte utvikla i eit samspel mellom naturen, den lokale estetikk, våre særprega kulturutrykk og  mattradisjonar. På Systog Dale hev me alltid vore opptekne av å take vare på tradisjonane og av å take godt imot gjestar. Velkomen til Systog Dale – der tradisjonar lever vidare.

signatur margit.png