Kun to timar fra sørlandskysten

24.02.17 kl. 13.00

Stort slalomrenn

Gratis påmelding innan kl. 12.00 i kafeen.
Alle frå 7 år og oppover kan deltake!