Kun to timar fra sørlandskysten

21.03.18 kl. 10.00 - 21.00

Setesdalsmuseet kveldsope

Onsdag i påskeveka held Setesdalsmusset kveldsope, velkomen inn i varmen.

På Setesdalsmusset på Rysstad har dei faste utstillingar som det er mogleg å sjå denne kvelden for dei som er interessert i lokale kultur og tradisjoner, innan bygging, klede og kraftutbygging.

I kaféen kan ein få seg ei god kopp kaffe/kakao og nysteikte vafflar.