Kun to timar fra sørlandskysten

11.09.18 kl. 15.00 - 20.00

Seniormesse for 60+

Dette er eit flott arrangement der godt vaksne inviteres til ein triveleg ettermiddag med mange utstillarar og spennande foredrag. Dette er ei messe for deg som vil planlegge framtida, take vare på eiga helse og oppleve nye ting!

I regi av Valle Pleie og omsorg skipar dei til ei seniormesse med mykje god informasjon om forebygging!

Det vert ein innholdsrik ettermiddag og kveld, med foredrag og messestand, samt moglegheit for å få seg ein god middag

Seniormessa er for alle frå 60 år og oppover, og alle foredraga er gratis!

Velkomen til Hylestad Soknehus!