Kun to timar fra sørlandskysten

11.04.19 kl. 15.00

Påske utstilling i Sæbyggjen

Åpning av salsutstilling med produkter designa og laga av gullsmedelevar ved Setesdal VGS. avd. Valle.

Åpning av Ordførarar Steinar Kyrvestad og musikk innslag av Vetle Tveiten Hoslemo