Kun to timar fra sørlandskysten

30.06.19 kl. 11

Ose Motorfestival

Bli med på årets råaste anlegg- og lastebilshow med dragrace.

Her vert det tungtrekkardrag, tømmerbildrag, gravemaskinhåndbak, tippbildrag og mykje meir.

Det blir sal av mat, is og brus..