Kun to timar fra sørlandskysten
12 September
kl. 12.00 - 16.00

OPNING AV VALLE BRUKTBUTIKK

- mykje flott av alt mogleg..

Laurdag 12.september skjer det på Rysstad. Då opnar Valle bruktbutikk i dei gamle lokala til biblioteket.
Det blir miniauksjon av tre flotte kubbestolar kl.15.00. To i tråd vil selje kaffe og vaflar på andre sida av vegen, og me satsar på god stemming i Rysstad sentrum denne dagen.