Kun to timar fra sørlandskysten

29.12.18 kl. 15.00 - 01.00

Offisiell nyåpning og pubkviss

Nistebui har gjennomgått ein restaurering og utvidelse som me gler oss til å vise deg! Gled deg til pubkvissen kl 17.00.

Me har utvida Nistebui, og gjort nokre små endringar på interiøret! Me gler oss til å vise dykk og håpar å sjå dykk på laurdag 29.12 til pubkviss og fest!!