Kun to timar fra sørlandskysten
06 November
kl. 16.00 - 20.00

KUNDEKVELD I VALLE SENTRUM

- kveldsope i Valle sentrum

Fredag 6.november inviterer butikkane i Valle sentrum til ein kundekveld full av gode tilbod.

Følg arrangementet på facebook sida til dei forskjellige butikkane for å sjå åpningstider og tilbod!