Kun to timar fra sørlandskysten

15.02.19 kl. 16.00 - 19.00

Fredagsope i bassenget

Velkomne til å starte vinterferien i bassenget i Valle!

Fredag 15.februar er det ope i bassenget mellom 16.00 og 19.00.