Kun to timar fra sørlandskysten

07.10.16 kl. 21.00

Folkemusikkpub

På Smedens bar på Sølvgarden er det atter ein gong duka for folkemusikkpub.
Her blir det stemning med dei lokale musikarane.

God stemning med lokale musikarar og «gjestemusikantar». Her kan kvar og ein take med eigne instrument og deltake.

NÅR: Fredag 07. oktober kl. 20 KVAR: Sølvgarden
ARR.: Setesdal Spelemannslag