Kun to timar fra sørlandskysten
25 Februar
kl. 20.30 - 21.30

DET BERØMTE FAKKELTOGET

- få med deg fakkeltoget i Brokke

Kommuneoverlegen har bedt oss avlyse alle arrangement i vinterferien, så derfor blir dette nå avlyst!

Tradisjonen tro vert det fakkeltog på kveldskøyringa i vinterferien.

Faklar kan du kjøpe i kafeen.

Kl. 20.30 samlast me på toppen av bakken og renn i eit samla tog med faklane tent!

Jo fleire, desto meir stemning vert det!

Har du ikkje skiene på så følg med i botnen av bakken, me garanterer eit flott syn..