Kun to timar fra sørlandskysten

20.05.16

Brokke – Suleskarvegen opnar

Brokke – Suleskarvegen ventas opna 20. mai kl. 12.00. Dette kan endre seg, så følg med på Staten Vegvesen sine trafikkmeldingar.