Kun to timar fra sørlandskysten

26.09.20 kl. 11.00 - 15.00

Brokke Haustmarknad

Me inviterar igjen til haustmarknad i Brokke!
Me vil gjere årets marknad endå større og difor vil gjerne at du tek kontakt med oss om du vil stille ut.

Me ynskjer dykk velkomne til Brokke Haustmarknad, laurdag 26. september kl. 11.00- 15.00 ved Meglarbua.
Kunne du tenke deg å stille ut på haustmarknaden i år? Ta gjerne kontakt med oss på merete@brokke.com eller 455 12 296!

  • Ein dag med aktivitet og utstillarar i Brokke
  • Meglarane har visning same dag
  • Sal av lokale råvvarer
  • Utstillarar som rørleggar, elektrikar, byggmester, meglar med fleire
  • Eige aktivitet for born

Her er nokre minne frå tidlegare år.