Kun to timar fra sørlandskysten

05.04.15 kl. 13.00

Brokke Challange Slalomrenn

Brokke Challange i dag på skisenteret.

Påmelding frå kl 12.30.

Det blir premiar til alle frå 0-10 år. Dei 3 beste i kvar klasse over 10 år.

Følg med på facebooksiden til Brokke Alpin for nærare informasjon.