Kun to timar fra sørlandskysten

23.12.17 kl. 15.00 - 17.00

Bøssetømming i Valle Sparebank

Bøssetøming i banken laurdag 23.desember kl. 15-17
Lisle joleptan kan alle småspararane våre kome i banken og tøme sparegrisen. Enkel servering og ei lita overrasking!
Velkomen!!

Bøssetøming i banken laurdag 23.desember kl. 15-17
Lisle joleptan kan alle småspararane våre kome i banken og tøme sparegrisen. Enkel servering og ei lita overrasking!
Velkomen!!