Kun to timar fra sørlandskysten

30.03.19 kl. 12.00 - 17.00

Basar i Hylestad Soknehus

Laurdag er det basar i Hylestad Soknehus med sal av komper, kaffe og kaker!

Her blir det mange fine gevinstar!