Kun to timar fra sørlandskysten
17 April

BAKKEDRAG MED ÅSERAL SNØSKUTERKLUBB

- kven har sprekaste snøskuteren?

Laurdag 17 april kjem Åseral Snøskuterklubb og arrangerer bakkedragrace i Brokke!

Her blir det mykje motor og hestekrefter i sving!

Me kjem til å ha sal av mat og kioskvarer og håpar dykk kjem for å sjå eit show utan like i bakken!

Dette vare gama!