Kun to timar fra sørlandskysten

18.02.16 kl. 17:30 - 19:00

Akekveld i Harstadvodden for alle barn

Det blir akekveld i Harstadvodden, ved sida av internatet i Valle.

Bygdekvinnelaget steller til bålkos, og det blir servert mat til dei som deltek.

Ta med akebrett.

Arr. Valle Il og Valle bygdekvinnelag.