Kun to timar fra sørlandskysten
16 Januar
kl. 19.00

AKEBRETTKONKURRANSE

- alle kan deltaker og det er gratis

Hent startnummer i kafeen frå kl. 18.

Alle kan delta og det er gratis, men hjelm er påbodet!

Ta gjerne med eige brett, men berre akebrett i plast eller skum er tillat. 

Brokke Alpin har nokre akebrett å låne ut for dei som ikkje har akebrett i plast.