Kun to timar fra sørlandskysten
06 Mars
kl. 19.00

AKEBRETTKONKURRANSE

- alle kan deltaker og det er gratis

Påmelding er frå kl. 19.

Alle kan delta og det er gratis, men hjelm er påbodet!

Ta gjerne med eige brett, men berre akebrett i plast eller skum er tillat.

Brokke Alpin har nokre akebrett å låne ut for dei som ikkje har akebrett i plast.