Kun to timar fra sørlandskysten

26.11.16 kl. 13.00

Advent på Coop Rysstad

Tradisjonen tro, vert det nissagraut på Coop Marked Hylestad og nissen vil nok også dukke opp!!

advent-rysstad2016