Kun to timar fra sørlandskysten

17.05.19 kl. 07.00 - 16.30

Program for 17.mai

17.Mai program i valle

PROGRAM FOR 17. MAI

HYLESTAD:
07.00 Skramletog frå Motorsenteret AS, Rysstad. Ta med skramleutstyr og blåser!
10.30 Biltog frå Rysstad sentrum til Valle sentrum
11.00 Biltog frå Valle sentrum til Rysstad sentrum
Køyrerute Tveitebø, Homme, Hallandsbrua, Dale, Valle sentrum, sørover indre veg forbi skulen.
«Finast pynta bil»-deltakarar parkerer på P-plass ved soknehuset, på rekke mot riksvegen

12.00 Gudsteneste i Hylestad kyrkje ved Kristina Grundetjern. Kransenedlegging og marke- ring ved bauta ved 9.klasse, Valle skule
12.45 Folketog frå Hylestad kyrkje til Hylestad soknehus etter markeringa ved bautaen. Klassetog først, så folketog

VALLE BYGDEHEIM:
10.30 Tale ved ordførar Steinar Kyrvestad, kulturinnslag og allsong
15.00 Overføring av festprogram frå Hylestad soknehus til Valle bygdeheim, Dagsenteret.

Opent for alle
HYLESTAD SOKNEHUS:

12.45 – 15.00 Mat, aktivitetar og leikar

15.00 – 16.30 Festprogram
– Underhaldning, kulturinnslag, allsong
– Tale for dagen ved Lars Rysstad Nordgreen
– Utdeling av Valle kommune sitt utviklingssti- pend for ungdom
– Utdeling av Kulturprisen 2019

Hjarteleg til lykke med nasjonaldagen!