Kun to timar fra sørlandskysten

Setesdalsmuseet sitt hovudbygg ligg på Rysstad i Valle kommune. Museet dekker dei fem kommunane Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, og er ein del av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Saman med Kuben i Arendal og Grimstad bys museer forvaltar og formidlar dei den historiske og kulturelle arven i fylket. Det er også her du finn eit variert tilbod på utstillingar. Nokre er det dei kallar faste utstillingar og vert ståande over fleire år. Andre står kortare tid, kanskje berre ein sommar.

Sesongope kvar dag

Utanom sesong, kvardagar kl. 10.00 – 15.00

Velkomen innom!